Revisionsbesiktning

Vi utför revisionsbesiktning på alla typer av elanläggningar, allt från skolor, sjukhus och affärslokaler,
till omfattande elinstallationer inom tung process- och tillverkningsindustri. 

Det är du som innehavare av en elanläggning som ansvarar för att den håller en betryggande säkerhet för person och egendom. Elsäkerhetsverket är den tillsynsmyndighet som reglerar detta.
Även försäkringsbolagen ställer krav på många försäkrade anläggningar för att få en lägre risk som försäkringsgivare. 

           


Har du fått en avisering från Elektriska Nämnden om att utföra en revisionsbesiktning av din elanläggning?

Så här gör du:  

  1. Logga in i besiktningsregistret enligt instruktionerna som följer med aviseringen.
  2. Bekräfta uppdraget.
  3. Välj den besiktningsingenjör du känner förtroende för, t.ex Andreas Broström (7319).
  4. Vi kontaktar er inom kort för att planera in er besiktning.

För oss är det viktigt att vår besiktning inte stör er verksamhet mer än nödvändigt, så tveka inte att tala om när en besiktning passar er bäst. Verkar det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi er!