Revisionsbesiktning


Säkerhet och kvalitet i fokus - Revisionsbesiktning av elanläggningar

Som innehavare av en elanläggning är det ditt ansvar att säkerställa en trygg och säker miljö för personer och egendom. Genom att regelbundet låta utföra en revisionsbesiktning av din elanläggning, oavsett om det gäller en skola, ett sjukhus, en affärslokal eller en omfattande elinstallation inom industrin, kan du uppfylla detta ansvar.

Vår expertis - Från skola till industri

Elinspektion har lång erfarenhet av att utföra revisionsbesiktningar på alla typer av elanläggningar.
Vår kompetens sträcker sig från mindre anläggningar som skolor och affärslokaler, till mer komplexa installationer inom tung process- och tillverkningsindustri. Oavsett storlek eller komplexitet, kan du lita på att vi har den kunskap som krävs för att utföra en grundlig och professionell besiktning.

Elsäkerhet och försäkringskrav

Elsäkerhetsverket är den myndighet som ansvarar för att reglera elsäkerheten i Sverige.
Som innehavare av en elanläggning är det ditt ansvar att följa gällande lagar och de föreskrifter som myndigheten har utfärdat. Genom att regelbundet låta utföra en elrevisionsbesiktning av din anläggning kan du säkerställa att den uppfyller gällande krav och standarder. 
Många försäkringsbolag ställer också specifika krav på de anläggningar som de försäkrar. Genom att uppfylla dessa krav, till exempel genom att genomföra en revisionsbesiktning, kan du minska risken för dina försäkringsgivare och därmed även dina egna kostnader.

Kontakta oss för en tryggare framtid

Oavsett om du är ansvarig för en skola, ett sjukhus, en affärslokal eller en industrianläggning, är det viktigt att du tar ditt ansvar för elsäkerheten på allvar. Genom att regelbundet låta utföra en revisionsbesiktning av din elanläggning, kan du säkerställa att den är säker, effektiv och uppfyller gällande krav.
Kontakta oss idag för att boka in en besiktning av din anläggning. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en tryggare framtid för din verksamhet och alla som vistas i den.


           


Har du fått en avisering från Elektriska Nämnden om att utföra en revisionsbesiktning av din elanläggning?

Så här gör du:  

  1. Logga in i besiktningsregistret enligt instruktionerna som följer med aviseringen.
  2. Bekräfta uppdraget.
  3. Välj den besiktningsingenjör du känner förtroende för, t.ex Andreas Broström (7319).
  4. Vi kontaktar er inom kort för att planera in er besiktning.

För oss är det viktigt att vår besiktning inte stör er verksamhet mer än nödvändigt, så tveka inte att tala om när en besiktning passar er bäst. Verkar det krångligt? Kontakta oss så hjälper vi er!