Entreprenadbesiktning

Vi hjälper dig med att upprätta avtal, granskning av handlingar, besiktning av entreprenader.

Elinspektion har erfarenheten och kunskapen som krävs för att du ska kunna känna dig trygg.
Ta gärna kontakt i ett tidigt skede så finns vi till hands under projektets gång.
När du bygger eller renoverar din fastighet vill du kontrollera att entreprenören utfört det man kommit överens om.
Vid en entreprenadbesiktning undersöker och bedömer man om det färdiga resultatet matchar det som parterna tecknat i kontrakt eller avtal, samt om man har följt alla regler. Det är ett ansvarsfullt jobb som kräver både teknisk och juridisk kompetens.
Vi utför alla sorters entreprenadbesiktningar i enlighet med standardavtalen i AB 04 och ABT 06, t ex: 
  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning