Förkunskaper
Inga 

Längd
1 dag

Plats
Umeå  alternativt
Distans (teori)

Pris
2300kr per deltagare
exklusive moms.
I priset ingår fika, lunch, kursmaterial, certifikat samt registrering i ID06.

Har du redan gjort den teoretiska utbildningen och behöver komplettera med en praktisk släckövning, eller vill du öva på att använda en handbrandsläckare? 

Då kan du välja att enbart göra en praktisk släckövning för 500kr per deltagare exklusive moms.


Vi kan även hålla företagsförlagd utbildning i era lokaler.
Kontakta oss för offert!

Brandfarliga Arbeten

Målgrupp 
Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga och entreprenörer som utför "Brandfarliga Heta Arbeten".

Med brandfarliga arbeten menas enligt försäkringsbolagens krav arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning så som svetsning, skärande bearbetning, lödning eller torkning.

Kursen består av en teoretisk del som avslutas med en examination samt en praktisk släckövning.
Det är möjligt att delta under teoridelen på distans, men då krävs separat släckövning hos valfri instruktör.
Separat släckövning kan göras tidigast 6 månader före, alternativt senast 6 månader efter teoriprovet.
Utbildningen följer norm SBF 2022:1

Kursinnehåll

 • Försäkring
 • Riskhantering
 • Säkerhetsregler
 • Lagar
 • Brandkunskap
 • Speciella regler
 • Grupparbeten
 • Certifiering & praktiska detaljer
 • Praktisk släckövning

Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna fått kunskaper i:

 • att tillämpa säkerhetsregler
 • att utföra riskbedömning avseende person och egendomsskador
 • att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • att kontrollera att tillstånd för Brandfarliga Arbeten utfärdats innan arbete påbörjas
 • att använda släckutrustning för släcka en mindre brand
 • att instruera utsedd brandvakt så att efterbevakningen sker på ett korrekt och säkert sätt.

Den praktiska släckövningen utförs med en släcksimulator med VR-glasögon.

 • Säkert
 • Miljövänligt
 • Många verklighetstrogna scenarier

Efter genomförd utbildning med godkänt resultat utfärdas certifikat Brandfarliga Heta Arbeten. 
Registrering i ID06-kompetensdatabas ingår i kursavgiften.

 

© Copyright elinspektion.se